Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το Νοέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή και κάλυψη νέου Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «HELLENIC HEALTHCARE SINGLE MEMBER HOLDING Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συνολικού ύψους €650 εκ. το οποίο καλύφθηκε εξολοκλήρου από την Τράπεζά μας, ενώ μέρος αυτού, αναμένεται με διανεμηθεί σε λοιπές ενδιαφερόμενες Τράπεζες μέσα στο επόμενο διάστημα. Η Eurobank ανέλαβε επίσης τον ρόλο του Συντονιστή Διοργάνωσης, του Αναδόχου, καθώς και τη διαχείριση του δανείου.

Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρίας, η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Π. Λύρας, Κ.Γάνος), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Κ.Τοτόμης, Α.Κοκόρης), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου, Στ.Γαβαλάς) και Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Ε.Σακκά).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ