Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Απρίλιο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP A.B.E.E.» το οποίο καλύφθηκε κατά 55% από την Τράπεζά μας (Συντονίστρια Διοργάνωσης) και το υπόλοιπο 45% από την Εθνική Τράπεζα.

Σκοπός του δανείου ήταν η υποστήριξη του διαφοροποιημένου επενδυτικού σχεδίου της Sunlight Group που εστιάζει σε εγκαταστάσεις παραγωγής και υποδομές, προωθώντας την παραγωγική δυναμικότητα τόσο λιθίου όσο και μολύβδου, καθώς και σε σημαντικά έργα έρευνας και ανάπτυξης αναφορικά με τις μπαταρίες λιθίου και την τεχνολογία στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο η SUNLIGHT Group θα αποκτήσει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με έμφαση στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής. Η εν λόγω κίνηση, θα ενισχύσει επίσης τη θέση του Ομίλου Sunlight να δημιουργήσει, επί ευρωπαϊκού εδάφους, Gigafactory δυναμικότητας 20GWh για την παραγωγή στοιχείων λιθίου , αποκλειστικά για βιομηχανική ηλεκτροκίνηση και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, και θα συμβάλλει σημαντικά στην στρατηγική του ομίλου για απανθρακοποίηση, ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακή ασφάλεια.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Π. Λύρας, Θ Κωνσταντίνου), Syndicated Debt Solutions (K. Τοτόμης, Α. Κοκόρης), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου), Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Π. Τσιώτας) και Loan Admin (X. Χαρίσης, Ε. Δραγάνογλου, Ι. Καραϊσκος).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ