Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιούνιο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή και κάλυψη νέου Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» συνολικού ύψους €400 εκ. το οποίο καλύφθηκε κατά 20% από την Τράπεζά μας. Η Eurobank ανέλαβε επίσης τον ρόλο του Συντονιστή Διοργάνωσης, καθώς και τη διαχείριση του δανείου.

Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών της Εταιρείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Α.Πετρακίδης, Δ. Αντωνίου), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Κ.Τοτόμης, Αθ. Κόκορης), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου, Στ.Γαβαλάς) και Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Ι. Παπαχρήστου, Αθ. Αλεξανδρή).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ