Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιούλιο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους €500εκ. από τη MYTILINEOS Α.Ε., με την απόδοση να ορίζεται στο 4,00% και την Eurobank να συμμετέχει στη συναλλαγή σε ρόλο Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά δύο φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 16.796.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας και για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των μονάδων Markets (Ν. Λάιος, Γ. Σειμένης) και Investment Banking (Δ. Καπουνιαρίδης, Γ. Παπαηλιού, Φ. Καποδίστρια και Χ. Περδικάκη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ