Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank ορίστηκε από το private equity fund H.I.G. να ενεργήσει ως διοργανώτρια και αποκλειστική ανάδοχος ( Underwriter) για τη χρηματοδότηση της Εξαγοράς του Ομίλου Βεϊνόγλου.

Η συμφωνία περιλάμβανε την εκταμίευση ομολογιακού δανείου ύψους €61,5 εκατ. που χρηματοδότησε: α)μέρος του τιμήματος της εξαγοράς, β) την αναχρηματοδότηση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου προς όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, γ) το πλάνο CA του Ομίλου για τα έτη 2022/2023 και δ) γενικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου.

Εκτός από την ομάδα Structured Finance M&A (Κύριοι Σπυρίδων Βενετσιάνος, Φίλιππος Κίργωτης και Βασίλης Ζαχιώτης), το Νομικό Τμήμα (Κυρίες Μαριάνθη Σκαρλατίνη και Μαρία Χηλάκου) δρούσε ως σύμβουλος παρέχοντας υψηλού επιπέδου ανασκόπηση σχετικά με τα χρηματοδοτικά έγγραφα. Τέλος, στη υλοποίηση συνέδραμε και η υπεύθυνη για το Structure Finance oμάδας της Διαχείρισης (Κυρίες Ελευθερία Καναβέτα και Χριστίνα Τσίφτση).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ