Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Φεβρουάριο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ύψους €104 εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €65 εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους €39 εκ. από την Τράπεζά μας. Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε €130εκ. με την Εταιρεία να καλύπτει ποσά ύψους €26εκ. μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας για την ενεργειακή αναβάθμιση του στόλου της με επιβατηγά οχήματα χαμηλών ρύπων και την αγορά και τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Α. Πετρακίδης, Ν. Σαρρής, Γ. Γιαγλής), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Α. Σάββα), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Β. Κρητικού, Ε. Ταχυδρομίδου) και Syndicated & Specialized Agency (Κ. Βουδούρη, Γ. Σπυροπούλου, Α. Κουντουράκη, Π. Τσιώτας).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ