Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Σεπτέμβριο του 2023 η εταιρεία εξέδωσε Ομολογιακό Δάνειο ύψους €11 εκατ. με σκοπό να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός ακόμη Γεωθερμικού Υδροπονικού Θερμοκηπίου 80.000 τ.μ.

Η επένδυση θα ολοκληρωθεί έως το 2025 και το Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε πλήρως από την Eurobank.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των Γ. Ανυφαντάκη (B. Center), Φ. Κορουγένη (CCA), Σ. Κρητικού (Legal).


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ