Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε τα επιτόκια που ισχύουν σήμερα για τους όλους τους λογαριασμούς και τις προθεσμιακές καταθέσεις Eurobank. Επιπλέον, βρείτε γενικές πληροφορίες για απόδοση τόκων, δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης κ.α.
   
Επιτόκια για τις καταθέσεις σας

Επιτόκια για τις καταθέσεις σας

Ενημερωθείτε για το επιτόκιο καταθέσεων που ισχύει σήμερα για κάθε λογαριασμό Eurobank.

Κατεβάζετε τον πίνακα επιτοκίων καταθετικών προϊόντων σε μορφή PDF και για τις καταθέσεις σε ευρώ ή συνάλλαγμα βλέπετε:

  • Γενικές πληροφορίες για τους τόκους και τα είδη των επιτοκίων.
  • Το επιτόκιο με το οποίο τοκίζονται τα χρήματά σας.
Επιτόκια για τις καταθέσεις σας
Επιτόκια για τις προθεσμιακές καταθέσεις σας

Επιτόκια για τις προθεσμιακές καταθέσεις σας

Δείτε αναλυτικά τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων που ισχύουν σήμερα, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκειά τους.

Κατεβάζετε τον πίνακα επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων σε μορφή PDF και ενημερώνεστε αναλυτικά για:

  • Το επιτόκιο ανά προθεσμιακή κατάθεση.
  • Τον χρόνο απόδοσης των τόκων.
  • Τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης.
Επιτόκια για τις προθεσμιακές καταθέσεις σας