Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ξενοδοχεία

MPAGIA

5%
Το ξενοδοχείο ¨Μπάγια¨ βρίσκεται στα αριστερά της εισόδου των Κήπων, σε μια ιδιαίτερα προνομιούχο θέση στην άκρη του βράχου η οποία δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να θαυμάσει το καλλίγραμμο τρίτοξο γεφύρι ¨Καλογερικό¨ και τη χαράδρα ”Βικάκι”. Λειτούργησε το Σεπτέμβριο του 2008. Είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της τοπικής αρχιτεκτονικής η οποία βασίζεται σε φυσικά υλικά, όπως είναι η πέτρα και το ξύλο και σίγουρα διαθέτει την αρχοντιά της Μπάγιας (παλιό όνομα των Κήπων) η οποία αποτέλεσε την πρωτεύουσα του Ζαγορίου.