Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προτάσεις / δράσεις που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη) είναι 283.000€.

Η επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί έως 30.09.2023.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν:

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που:
  • Ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
  • Δραστηριοποιούνται ή που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ηγουμενίτσας:

 • Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης
 • Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου
 • Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου
 • Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου
 • Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας
 • Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας
 • Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς
 • Τοπική Κοινότητα Συβότων
 • Τοπική Κοινότητα Φασκομηλιάς

Δήμος Φιλιατών:

 • Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου
 • Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης
 • Τοπική Κοινότητα Ραγίου
 • Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας
 • Τοπική Κοινότητα Σμέρτου

Επιλέξιμες δαπάνες

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει:

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)
 • Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
 • Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται αυτές που αποδεδειγμένα σχετίζονται με το υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο και περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση και τα παραρτήματά της.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας είναι από 05.09.2022 έως 31.10.2022 (ώρα 15:00).

Δείτε αναλυτικά την 3η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».