Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση είναι υποέργο της δράσης 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το υποέργο έχει ως στόχο:

 • Τη γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.
 • Τη βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα.
 • Τη βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων.
 • Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσα από βελτιωμένες φυλές ζώων.
 • Τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων μέσα από βελτιωμένες φυλές ζώων.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω στόχους. 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης, καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων για τη βελτίωση των γενετικών πόρων της κτηνοτροφίας.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για την περίοδο 2022-2025.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν:

 • Νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε 1 από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Ομάδες Παραγωγών (ΟμΠ), Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρείες με την πλειοψηφία των μετοχών τους να ανήκει σε Συνεταιρισμούς του Ν.4673/2020 (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις) – εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 • Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δράση πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή εταιρείας αστικού δικαίου (με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες).

Δεν ενισχύονται επίσης φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε:

 • Έρευνα
 • Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης

Αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του Καν. 702/2014.

Οι δαπάνες έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Κατηγορίες ενισχύσεων

 • Για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
 • Για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
 • Στον κτηνοτροφικό τομέα και για νεκρά ζώα
 • Για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Για τις πολύ πικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000€ έως 2 εκατ. ευρώ.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000€ έως 1 εκατ. ευρώ.

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία είναι:

 • 80% για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21, του Καν. 702/2014)
 • 80% για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (άρθρο 24, του Καν. 702/2014)
 • Στον κτηνοτροφικό τομέα και για νεκρά ζώα (άρθρο 27, του Καν. 702/2014) – 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων.

Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%

 • 80% για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας (άρθρο 31 του Καν. 702/2014).

Τα παραπάνω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία

Για τις ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών είναι 500.000€ ανά επιχείρηση και ανά έτος.

Για τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών είναι 1 εκατ. ευρώ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Κριτήριο 1: Ωριμότητα πρότασης – αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και από την υπογραφή συμφωνητικού με τους συμμετέχοντες φορείς.
 • Κριτήριο 2: Σύμπραξη φορέων – τεκμηριώνεται με την προσκόμιση προσχεδίου συνεργασίας.
 • Κριτήριο 3: Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ – προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης.
 • Κριτήριο 4: Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών. Προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης και περιλαμβάνει αναφορά σε:
  • Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή κρέατος ή γάλακτος, αυγών κ.ά.
  • Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της ελληνικής κτηνοτροφίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων (που προκύπτουν ως αποτέλεσμα γενετικής βελτίωσης).
  • Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από 06.06.2022 (ώρα 12:00) έως 30.09.2022 (ώρα 12:00). Συγκεκριμένα, χρειάζεται να υποβάλετε:

 1. Την αίτηση ενίσχυσης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης).
 2. Τον φάκελο δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online εγγραφή και αίτηση στο gov.gr:

 • Επιλέγετε Γεωργία και κτηνοτροφία > Γεωργική Επιχειρηματικότητα.