Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας του Covid-19.

Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσα από τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Δικαιούχοι της δράσης

Μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν 1 από τις εξής δραστηριότητες:
  • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Τουριστικά γραφεία/πρακτορεία
  • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων
 2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 3. Απασχολούν προσωπικό το έτος 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.
  Η προϋπόθεση των ΕΜΕ πληρείται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν μέσα στο 2020 και για αυτές που το 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.
 4. Είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.
 5. Παρουσιάζουν τουλάχιστον 30% μείωση του κύκλου εργασιών για το έτος 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 6. Θα απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Ποσό επιχορήγησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 350.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται έργα με ποσό 5% για τα καταλύματα και 2,5% για λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 με μέγιστη ενίσχυση 400.000€.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση μπορεί να ανέλθει μέχρι 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους 2020.

Το ποσό ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών στους κωδικούς 361, 363, 364, 365 του εντύπου περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 01.04.2021 έως 31.12.2021.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00.

Η αξιολόγηση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.