Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων. Έτσι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεδιάσκεψη και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Δικαιούχοι της δράσης

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν ως κύρια δραστηριότητα τουλάχιστον 1 από τους ΚΑΔ 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15.01.
 2. Έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔOY έως 31.12.2020.
 3. Διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου πριν την 01.06.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης).
 4. Είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.
 5. Υποβάλλουν 1 αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Ποσό επιχορήγησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης, επιχορηγούνται οι δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού ανάλογα με τα έσοδα από 01.01.2019 έως 31.12.2019:

 • 2.000€ – Για έσοδα έως 20.000€
 • 1.500€ – Για έσοδα από 20.001 έως 40.000€
 • 1.000€ – Για έσοδα από 40.001€ έως 60.000€
 • 500€ – Για έσοδα πάνω από 60.000€

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Router
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός υπολογιστή (κάμερες web, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής)
 • Συστήματα τηλεδιάσκεψης
 • Σαρωτές / πολυμηχανήματα

Το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού πρέπει να είναι έως 1.500€ και έως τα όρια που αναφέρονται ανάλογα με τα έσοδα.

Ενδεικτικά, δεν αποτελούν επιλέξιμες οι δαπάνες για:

 • Κινητά τηλέφωνα
 • Tablet
 • Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας
 • Λογισμικό (εκτός των απαραίτητων για τη βασική λειτουργία του υπολογιστή)
 • Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η 01.06.2021 (ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της πρόσκλησης).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 16.06.2021 και ώρα 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 30.07.2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (FiFo).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.