Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός 

Στόχος της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω» είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000€ (δημόσια δαπάνη).

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να: 

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
 3. παράγουν / μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα.
 4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν / μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής: να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης ως 100.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης και για το σύνολο των περιφερειών της χώρας είναι:

Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση Δημόσια επιχορήγηση (κοινοτική και εθνική) (%) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 19) Ιδιωτική συμμετοχή (%)
Μέχρι 20.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000€ Τουλάχιστον 50%
Μέχρι 35.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500€ Τουλάχιστον 50%
Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000€ Τουλάχιστον 50%
Προϋπολογισμός διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης έργου
Μέχρι 1.000€ για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 500€ Τουλάχιστον 50%

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης. Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης. Η μη συμμόρφωση των δικαιούχων με την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία / Φάρμακα

Επιδοτούνται

 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας:
  1. Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης
  2. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν:
   • Τα αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση.
   • Τις επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο διοργάνωσης της έκθεσης.
   • Τη διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα.
  3. Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.
  4. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης αυτών).
  5. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.
  6. Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα υποδείγματα εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά υπόδειγμα εντύπου.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου μέχρι 1.000€.

Προθεσμία υποβολής

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 08/01/2018.

Η αξιολόγηση θα είναι με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού ή λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση έως και τις 28.03.2018 και ώρα 17:00.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.