Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση των υποδομών των ορειβατικών καταφυγίων, με στόχο την επίτευξη μικρότερου αποτυπώματος ρύπων και χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 12 μήνες τον χρόνο, διαμορφώνοντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Επιμέρους στόχοι της δράσης

Η δράση στοχεύει σε:

  • Αναβάθμιση των υποδομών στα ορειβατικά καταφύγια που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
  • Επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και σε πιο ελκυστικές ευκαιρίες για ορεινό τουρισμό, που θα έχει οφέλη για ολόκληρη την περιοχή.
  • Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, με σκοπό να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Επιλέξιμα προς ένταξη ορειβατικά καταφύγια είναι αυτά που διέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9918/16.05.2023 ΚΥΑ Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων, διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και Κανονισμός Λειτουργίας (Β΄ 3307).

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στις 250.000€. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1.240.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Όλα τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης (παραχωρησιούχοι) των ορειβατικών καταφυγίων της χώρας.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιλαμβάνονται δαπάνες για:

  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων.
  • Κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων.
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
  • Δράσεις εξοικονόμησης νερού.
  • Δράσεις ψηφιοποίησης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβουν τη χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Κριτήριο 1

Ιδιωτική συμμετοχή δικαιούχου: Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

Κριτήριο 2

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως 30.04.2024 μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ). Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το ΠΣ και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων, όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση της δράσης.