Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Αποτελείται από 4 υποδράσεις.

1. Υποδράση 19.2.2.2

Μέσα από την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι μη γεωργικό.

Οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης κ.ά.

2. Υποδράση 19.2.3.1

Η υποδράση αφορά επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αυγά (τυποποίηση, συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθών).
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παρασκευή τυριών, γιαουρτιών, προϊόντων γάλακτος).
 • Διάφορα ζώα-ζωικά προϊόντα, όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια.
 • Δημητριακά, όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών κ.ά.

3. Υποδράση 19.2.3.3

Η υποδράση αφορά επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό:

 • Υποδομών διανυκτέρευσης.
 • Χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών και χώροι γευσιγνωσίας.

Στις επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται επιχειρήσεις:

 • Σε ορεινές περιοχές (π.χ. αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού).
 • Γαστρονομικού τουρισμού που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής.
 • Τουρισμού, υγείας και ευεξίας για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους.

4. Υποδράση 19.2.3.5

Η υποδράση αφορά επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:

 • Παιδικοί σταθμοί / αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας / δημιουργική απασχόληση εφήβων.
 • Ωδεία για την εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων.
 • Πολιτιστικά κέντρα, χώροι για πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως: οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.)
 • Χώροι αθλητισμού (γηπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια αθλημάτων κ.λπ.)

Είναι επιθυμητό, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι λοιπές οικοδομικές παρεμβάσεις να κατασκευαστούν με καλαισθησία και με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και στο φυσικό περιβάλλον και να χρησιμοποιούν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η δημόσια δαπάνη, που προέρχεται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ανέρχεται σε 1.500.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στον κεντρικό και νότιο Έβρο και συγκεκριμένα στους δήμους Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Προμήθεια εξοπλισμού
 • Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

Κάνετε την αίτησή σας από 13.09.2023 έως και 20.11.2023.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε την αίτησή σας μαζί με τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην αναλυτική Πρόκληση, στην ΟΤΔ με ταχυδρομείο/κούριερ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά. 

Δείτε αναλυτικά τη 2η Πρόσκληση για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον κεντρικό και νότιο Έβρο.