Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επαγγελματικά Αυτοκίνητα

Επαγγελματικά Αυτοκίνητα

Χωρίς
χρονοβόρες διαδικασίες
Ανταγωνιστικό
επιτόκιο
Ευέλικτοι
όροι χρηματοδότησης
Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Επαγγελματικά Αυτοκίνητα της Eurobank καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε ατομικής επιχείρησης και εταιρείας για την αγορά μέσων μεταφοράς.

Τι σας προσφέρει

Ύψος χρηματοδότησης

Δάνειο ύψους από 10.000€ έως 150.000€ και χρηματοδότηση έως το 70% της καθαρής αξίας του τιμολογίου πώλησης.

Διάρκεια και τρόποι αποπληρωμής

  • Μέχρι 72 μήνες με μηνιαίες καταβολές κεφαλαίου και τόκων.
  • Υπολογισμός τόκων κάθε 6 μήνες.
  • Ειδικά για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (rent a car), μέχρι 36 μήνες με ισόποσες μηνιαίες καταβολές κεφαλαίου, ανάλογα με τις δυνατότητες και την εποχικότητα του κλάδου.

Δικαιούχοι χρηματοδότησης

  • Λειτουργία επιχείρησης για 4 χρόνια τουλάχιστον.
  • Κερδοφορία της επιχείρησης κατά τις 2 τελευταίες χρήσεις.
  • Καλή πιστωτική συμπεριφορά και φήμη της επιχείρησης και των φορέων της στην αγορά που δραστηριοποιείται.
  • Ηλικία επιχειρηματία έως 65 έτη στη λήξη του δανείου.
  • Απουσία δυσμενών ή επαρκής αιτιολόγησή τους.