Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

40% κεφαλαίου

άτοκα

Για κάθε ανάγκη

επιχειρηματική και επενδυτική

Περίοδος χάριτος

για επενδυτικά σχέδια

Με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ εξασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση έως 500.000€ για κεφάλαιο κίνησης και έως 1.500.000€ για επενδυτικά σχέδια. Η χρηματοδότηση στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων της Eurobank και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το 40% του κεφαλαίου παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ II και το άλλο 60% από την Eurobank με προνομιακό επιτόκιο.

Αποκτήστε την Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλό μας:

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Εναλλακτικά, ελάτε σε μια εξειδικευμένη επιχειρηματική μονάδα Commercial Banking (Business Centre) για να σας εξυπηρετήσουμε:

 ΘΕΛΩ αποκλειστική εξυπηρέτηση 

Μπορείτε να αποκτήσετε χρηματοδότηση με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ εφόσον έως τις 31.10.2023 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και ο προϋπολογισμός της δράσης ανά γεωγραφική περιφέρεια δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.