Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση παραγγελίας εξαγωγής / Χρηματοδότηση ενέγγυας πίστωσης πριν τη φόρτωση/εκτέλεση

Χρηματοδότηση παραγγελίας εξαγωγής / Χρηματοδότηση ενέγγυας πίστωσης πριν τη φόρτωση/εκτέλεση

Χρηματοδότηση
χωρίς υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης
Κάλυψη
υποχρεώσεων εξαγωγέα
Ελκυστικοί
όροι
Λαμβάνετε χρηματοδότηση έναντι παραγγελίας/προτιμολογίου και ενέγγυας πίστωσης. Το προϊόν της χρηματοδότησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πληρωμή υποχρεώσεων.

Πώς λειτουργεί

Στην Eurobank προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ολοκληρωμένη διεθνή δραστηριοποίηση του Έλληνα επιχειρηματία.

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης παραγγελίας εξαγωγής, χρηματοδοτείται ποσοστό της παραγγελίας πριν από τη φόρτωση και την τιμολόγηση των αγαθών.

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης ενέγγυας πίστωσης εξαγωγής, η χρηματοδότηση γίνεται σε ποσοστό επί της Ε/Π εξαγωγής πριν από τη φόρτωση και την παρουσίαση των φορτωτικών εγγράφων.

Σε κάθε περίπτωση, εξετάζουμε τα υποβαλλόμενα αιτήματα σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια πιστωτικής αξιολόγησης.

Σε ποιους απευθύνεται

H χρηματοδότηση παραγγελίας εξαγωγής / χρηματοδότηση ενέγγυας πίστωσης εξαγωγής πριν από τη φόρτωση/εκτέλεση απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν αυξημένες ανάγκες σε ρευστότητα.

Οφέλη για την επιχείρηση

  • Χρηματοδότηση χωρίς υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης από οργανισμούς ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.
  • Κάλυψη των υποχρεώσεών σας ως εξαγωγέα για την ολοκλήρωση της εξαγωγικής διαδικασίας.
  • Ελκυστικότεροι όροι για τους αγοραστές-εισαγωγείς σε χώρες του εξωτερικού, με την παροχή μεγαλύτερης εμπορικής πίστωσης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αίτησης, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους διεθνούς εμπορίου της Eurobank στο email:
Trade_and_Supply_Chain_Finance@eurobank.gr