Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προεξόφληση Προθεσμιακής Ενέγγυας Πίστωσης (εισαγωγών/εξαγωγών)

Προεξόφληση Προθεσμιακής Ενέγγυας Πίστωσης (εισαγωγών/εξαγωγών)

Ρευστότητα
στην επιχείρηση
Αποφυγή
κινδύνων
Ελκυστικοί όροι
για τους αγοραστές
Η Ενέγγυα Πίστωση είναι ένα έγγραφο/συμφωνία που εκδίδεται από την τράπεζα του εισαγωγέα και διασφαλίζει την πληρωμή του εξαγωγέα εφόσον πληρούνται οι όροι της Ενέγγυας Πίστωσης. Η Προεξόφληση Προθεσμιακής Ενέγγυας Πίστωσης εξαγωγών γίνεται σε ποσοστό 100%, ανεξάρτητα από το ποσό.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Προεξόφληση Προθεσμιακής Ενέγγυας Πίστωσης (εισαγωγών – εξαγωγών) (Import/Export Letter of Credit Discounting) απευθύνεται σε:

  • Εισαγωγικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με Ενέγγυες Πιστώσεις.
  • Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ή έχουν τη δυνατότητα να λάβουν Προθεσμιακές Ενέγγυες Πιστώσεις από τράπεζες του εξωτερικού με τις οποίες διαθέτουμε όρια ή μπορούμε να δημιουργήσουμε πιστωτικές γραμμές.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

  • Παροχή ρευστότητας στην επιχείρηση.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων (country, bank risk).
  • Ελκυστικότεροι όροι στους αγοραστές με την παροχή μεγαλύτερης εμπορικής πίστωσης.
  • Βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης (ισολογισμοί, αριθμοδείκτες).

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αίτησης, στείλτε email στο Trade_and_Supply_Chain_Finance@eurobank.gr.