Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ασφάλεια πυρός και σεισμού

Ασφάλεια πυρός και σεισμού

Έκπτωση
έως και 36%
Χωρίς
χρονοβόρες διαδικασίες
Έως 10 έτη
μέγιστη διάρκεια
Με την ασφάλεια πυρός και σεισμού της Eurolife FFH ΑΕΓΑ ασφαλίζετε το προσημειωμένο ακίνητό σας. Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τα ασφάλιστρα από το δάνειό σας και να τα εξοφλείτε σταδιακά με τη δόση σας. Εισπράττετε αμέσως αποζημίωση για να επιδιορθώσετε τυχόν ζημιές.

Η ασφάλεια πυρός και σεισμού είναι προϊόν της Eurolife FFH ΑΕΓΑ και προσφέρεται από την Eurobank.

Χαρακτηριστικά

 • Πολυετής ασφάλεια πυρός και σεισμού με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
 • Ασφάλεια για κατοικίες και επιχειρηματικά ακίνητα.
 • Έκπτωση στα ασφάλιστρα για την πολυετή ασφάλεια:
  • Έως 27,50% για επιχειρηματικά ακίνητα.
  • Έως 36% για κατοικίες.
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των ασφαλίστρων με ισόποση αύξηση του ποσού του δανείου. Έτσι, εξοφλείτε τα ασφάλιστρα σταδιακά με τη δόση σας.
 • Ταύτιση της διάρκειας του συμβολαίου με τον ορίζοντα αποπληρωμής του δανείου, με μέγιστη διάρκεια έως 10 έτη.
 • Επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, εφόσον ζητήσετε την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.

Πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

 • Κλειδώνετε σήμερα την τιμή του ασφαλιστήριου συμβολαίου και δεν έχετε μελλοντικές αυξήσεις.
 • Έχετε χαμηλότερο κόστος ασφάλειας και χρηματοδότησης για την επιχείρησή σας. Εξασφαλίζετε έκπτωση στα ασφάλιστρα και χρειάζεστε μικρότερο δάνειο για να τα καταβάλλετε. Έτσι ενισχύετε την ανταγωνιστικότητά σας.
 • Απαλλάσσεστε από την υποχρέωση επαναδιαπραγμάτευσης και προσκόμισης νέου συμβολαίου κάθε χρόνο. Έτσι αποφεύγετε χρονοβόρες διαδικασίες και κερδίζετε χρόνο.
 • Εισπράττετε αμέσως αποζημίωση για να επιδιορθώσετε τις ζημιές στο προσημειωμένο ακίνητο. Έτσι, δεν σας ζητούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις για τη χρηματοδότηση.
 • Κάνετε καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό και έχετε ευελιξία στον τρόπο πληρωμής. Έτσι δεν επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Αποκτήστε ασφάλεια πυρός και σεισμού

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την ασφάλεια πυρός και σεισμού, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Βρίσκω κοντινό κατάστημα