Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η δημιουργία του «Manual Ανάπτυξης της Τοπικής Αγοράς» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με επιλεγμένα στελέχη του Δικτύου Business Banking, τα οποία μας παρείχαν την εμπειρία και την γνώση τους για όλα τα στάδια της Μεθοδολογίας. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια  συγκέντρωσης και αποτύπωσης των όσων πρακτικά εφαρμόζονται διαχρονικά για την Ανάπτυξη των Τοπικών Αγορών, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και σύγχρονες πρακτικές που έχουν επίκεντρο την συμβουλευτική διάσταση του ρόλου μας. Ενώνουμε τα σημεία κάθε τοπικής κοινότητας.

   

Δείτε το σύντομο βίντεο