Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εξειδικευμένες λύσεις για τον κλιματισμό ξενοδοχειακών χώρων

Ο κλιματισμός των ξενοδοχειακών χώρων καλείται να καλύψει πολλές διαφορετικές ανάγκες. Ο σχεδιασμός του πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες και να επιλέγονται λύσεις που θα μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δείτε εξειδικευμένες προτάσεις για τον κλιματισμό του ξενοδοχείου σας.

Κλιματισμός δωματίων και κοινόχρηστων χώρων
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης

Οι βασικές ανάγκες κλιματισμού ενός ξενοδοχείου

  • Κλιματισμός δωματίων: Ο προσωπικός χώρος διαμονής των πελατών σας.
  • Κλιματισμός κοινόχρηστων χώρων: Οι αίθουσες υποδοχής, εστίασης, συνεδρίων κ.α.   
  • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης: Ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για ένα ξενοδοχείο.
  • Εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης: Αυτοματισμοί και συστήματα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του κλιματισμού. 

Δείτε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες ενός συστήματος κλιματισμού ξενοδοχειακού χώρου και ποιες είναι οι προτεινόμενες λύσεις.