Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Τα τελευταία χρόνια, τα πράσινα ομόλογα, οι επενδύσεις και τα δάνεια με στόχους και ρήτρες αειφορίας γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή. Μάθετε πώς τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμβάλλουν σε μια πιο βιώσιμη οικονομία, καθώς και πώς μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις ESG της εταιρείας σας.

Πράσινα ομόλογα 
Επενδύσεις με κριτήρια ESG
Δάνεια με κριτήρια βιωσιμότητας

Τα βασικά σημεία για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα:

  • Πράσινα ομόλογα: Είναι χρεόγραφα σταθερής απόδοσης, τα οποία χρηματοδοτούν έργα με θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Μπορούν να εκδοθούν τόσο από εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες και μη κερδοσκοπικούς φορείς.
  • Αρχές Πράσινων Ομολόγων της ICMA και Πρωτοβουλία για τα Κλιματικά Ομόλογα: Είναι τα διεθνή πρότυπα για τη ρύθμιση των πράσινων ομολόγων.
  • Δάνεια με κριτήρια βιωσιμότητας (sustainability-linked loans): Δίνονται από τις τράπεζες και παρέχουν κίνητρα μείωσης επιτοκίου για εταιρείες με υψηλές επιδόσεις ESG.
   
Δείτε επίσης