Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εισαγωγή στα κριτήρια ESG και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Μάθετε τη διαφορά μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης και κριτηρίων ESG και δείτε πώς η μετάβαση στο μοντέλο ESG θα κάνει την επιχείρησή σας ανταγωνιστικότερη και πιο σταθερή οικονομικά. Ανακαλύψτε γιατί οι επιδόσεις της εταιρείας σας σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικές σήμερα.

Environment, Society, Governance
Βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον
Κριτήρια ESG και η επιχείρησή σας

Τα βασικά σημεία του ESG και της βιώσιμης ανάπτυξης

  • Κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance): Είναι ένας βιώσιμος και ολοένα πιο δημοφιλής τρόπος να αξιολογούν οι επενδυτές και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μια εταιρεία.
  • Δείκτες ESG: Τεκμηριώνουν την οικονομική σταθερότητα μιας εταιρείας και την κάνουν πιο ελκυστική στους επενδυτές.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη: Έχει ως στόχο να καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους.
  • Μετάβαση από τη βιώσιμη ανάπτυξη στα κριτήρια ESG: Οδηγεί σε μια καλύτερη και πιο συγκροτημένη εικόνα των επιδόσεων μιας επιχείρησης, κάτι που βοηθάει στην εξωτερική αξιολόγησή της.
   
Δείτε επίσης