Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Μαζικές πληρωμές μέσω FTP folder

Μαζικές πληρωμές μέσω FTP folder

Μείωση

κόστους

Αυτοματοποιημένη
διαδικασία
Πληρωμές
σε Ελλάδα και εξωτερικό
Στις μαζικές πληρωμές μέσω FTP folder καταχωρίζετε τις συναλλαγές μόνο στο ERP της επιχείρησής σας. Το αρχείο πληρωμών αποστέλλεται αυτοματοποιημένα σε ασφαλή FTP server μας. Ενημερώνεστε σχετικά με την εκτέλεση με απαντητικό αρχείο για κάθε αρχείο πληρωμών προς εκτέλεση.

Πώς ωφελείστε

  • Μειώνετε το κόστος και τον χρόνο εκτέλεσης. Καταχωρίζετε τις συναλλαγές μόνο στο ERP σας.
  • Αποκτάτε ευελιξία. Τηρείτε τις εγκριτικές ροές σας εσωτερικά. Το αρχείο αποστέλλεται με αυτοματοποιημένο κανόνα σε εμάς, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
  • Λαμβάνετε απαντητικό αρχείο σχετικά με την εκτέλεση κάθε αρχείου πληρωμών.
  • Εξασφαλίζετε αμεσότητα. Δημιουργείτε εύκολα αρχεία πληρωμών για δικαιούχους λογαριασμών Eurobank και άλλων τραπεζών.

Πώς λειτουργεί

  1. Παράγεται αρχείο μαζικών πληρωμών απευθείας από το σύστημα ERP της επιχείρησής σας, με βάση τις προδιαγραφές μας.
  2. Ολοκληρώνονται οι εγκριτικές ροές σας εσωτερικά και το εγκεκριμένο αρχείο αποστέλλεται σε εμάς προς εκτέλεση.
  3. Γίνεται αυτοματοποιημένη αποστολή του αρχείου σε ασφαλή FTP server μας στον οποίο έχετε πρόσβαση με μοναδικούς κωδικούς.
  4. Παράγεται απαντητικό αρχείο μετά την επεξεργασία και εκτέλεση του αρχείου πληρωμών από εμάς.