Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Business Check up

Business Check up

Πλήρης ανάλυση
αναγκών και σταδίων ανάπτυξης
Σχεδιασμός
χρηματοδοτικού πλάνου
Μέτρηση
αποδοτικότητας
Η υπηρεσία Business Check up είναι η δομημένη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε για να σχεδιάσουμε υπεύθυνα τα επόμενα βήματα της επιχείρησής σας. Καταγράφουμε μαζί τις ανάγκες σας, αναλύουμε τις πιο συμφέρουσες προτάσεις χρηματοδότησης και βρίσκουμε βέλτιστες λύσεις για τη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών σας.

Χαρακτηριστικά

Με την ολοκληρωμένη μεθοδολογία Business Check up:

  • Καταγράφουμε και αναλύουμε μαζί το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σας και τα μελλοντικά σχέδιά σας.
  • Σας ενημερώνουμε εάν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη για κάποιο από τα ενεργά προγράμματα επιχορήγησης.
  • Επιλέγουμε μαζί το πρόγραμμα χρηματοδότησης που καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας. Ορίζουμε το είδος, το ύψος και τη διάρκεια χρηματοδότησης που σας ταιριάζει, με βάση τα δεδομένα και τα σχέδιά σας.
  • Διευκολύνουμε την καθημερινότητά σας. Διαμορφώνουμε το βέλτιστο πακέτο λύσεων για να πραγματοποιείτε τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές σας εύκολα και με τον πιο σύγχρονο τρόπο.
  • Προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη και τεχνογνωσία. Με τη στρατηγική συνεργασία μας με την ICAP, συγκρίνουμε τη χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησής σας με την απόδοση αντίστοιχων επιχειρήσεων. Αποτυπώνουμε τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας.

Ωφεληθείτε από το Business Check up

Μετρήστε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας με το online tool Business Check up.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη μεθοδολογία Business Check up, ακολουθήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking:
    • 2109555222
    Κλείστε ραντεβού με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο.
ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού