Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σας ενημερώνουμε ότι από 19 Οκτωβρίου 2019 αναπροσαρμόζεται η διατραπεζική προμήθεια (IRF) για συναλλαγές με τη χρήση καρτών ιδιωτών VISA και Μastercard που έχουν εκδοθεί σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την από 29.4.2019 απόφασή της (https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/pdf/press-release-european-commission-29-04-19) αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις των Διεθνών Οργανισμών VISA και Mastercard για μείωση της διατραπεζικής προμήθειας για συναλλαγές που γίνονται σε επιχειρήσεις εντός ΕΟΧ με κάρτες που έχουν εκδοθεί σε χώρες εκτός ΕΟΧ.

Η διατραπεζική προμήθεια (IRF) που θα ισχύει από 19.10.2019 για συναλλαγές που θα γίνονται στην επιχείρησή σας με κάρτες ιδιωτών εκδόσεως χώρας εκτός ΕΟΧ, θα έχει ως εξής:

Είδος συναλλαγής

Χρεωστικές και

προπληρωμένες

κάρτες

Πιστωτικές κάρτες
Με φυσική παρουσία
κάρτας
0,20% 0,30%
Χωρίς φυσική
παρουσία κάρτας
1,15% 1,50%