Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021

Best Private Bank - Ελλάδα

Best Private Bank - Ελλάδα

Κατηγορία

Private Banking

Χρονολογία

2017, 2018, 2019, 2020 & 2021

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Global Finance Magazine

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017, 2018, 2019 & 2020
World Finance - Best Private Bank Award

Best Private Bank - Ελλάδα

Best Private Bank - Ελλάδα

Κατηγορία

Private Banking

Χρονολογία

2017, 2018, 2019 & 2020

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό World Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016 & 2017
The banker global private banking 2017 award

Best Private Bank - Ελλάδα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2020 & 2021

Best Private Bank – Κύπρος

Best Private Bank – Κύπρος

Κατηγορία

Private Banking

Χρονολογία

2020 & 2021

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Global Finance Magazine

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016
bronze metal

Best Banking Group - Κύπρος

Best Banking Group - Κύπρος

Κατηγορία

Private Banking

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό World Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016
bronze metal

Best Private Bank - Κύπρος

Best Private Bank - Κύπρος

Κατηγορία

Private Banking

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

International Finance Magazine

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016
bronze metal

Best International Private Bank - Κύπρος

Best International Private Bank - Κύπρος

Κατηγορία

Private Banking

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Capital Finance International Magazine