Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι δαπάνες υγείας των ελληνικών νοικοκυριών

• Τα νοικοκυριά που δαπανούν για υγεία -95% του δείγματος- είναι κυρίως νοικοκυριά με μικρή οικονομική πίεση, που έχουν ιδιόκτητη κύρια κατοικία χωρίς στεγαστικό δάνειο.
• Τα νοικοκυριά της υπαίθρου δαπανούν περισσότερο για δημόσια παρά για ιδιωτική υγεία, πιθανόν λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα.
• Τα φτωχά νοικοκυριά που δαπανούν για υγεία είναι τα περισσότερο ευπαθή: Νοικοκυριά μέχρι δύο μέλη, με υπεύθυνο συνταξιούχο, απόφοιτο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ασφαλισμένο στον ΟΓΑ.
• Εννέα στα δέκα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν για δημόσια υγεία λόγω της περιορισμένης οικονομικής τους δυνατότητας. Αντίθετα, ένα στα δύο μη φτωχά νοικοκυριά δαπανούν για δημόσια υγεία.