Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H αύξηση του ελλείμματος των αγαθών ήταν υψηλότερη από την ενίσχυση του πλεονάσματος των υπηρεσιών με αποτέλεσμα την ετήσια πτώση των καθαρών εξαγωγών το 1ο τρίμηνο 2019. Τα τελικά στοιχεία για τη λογιστική συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μείον εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών) στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 1ου τριμήνου 2019 αναμένεται να δημοσιευτούν στις 4 Ιουνίου 2019.