Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία παρέμεινε σε καθοδική τροχιά για όγδοο μήνα στη σειρά τον Μαϊ-23, δηλαδή η άνοδος του γενικού επιπέδου των τιμών συνεχίστηκε, ωστόσο με μειούμενο ρυθμό. Παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει και η πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) επιβραδύνθηκε στο 4,1% (6,1% στην Ευρωζώνη) από το ιστορικό υψηλό 12,1% τον Σεπ-22 (9,9% στην Ευρωζώνη).