Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2020), ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα εκτιμάται στο -9,0% το 2020 και στο +6,0% το 2021. Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εαρινές προβλέψεις (Μάιος 2020), σημειώθηκε αναθεώρηση επί τα βελτίω για την ύφεση το 2020 – ηπιότερη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες – και επί τα χείρω για την ανάκαμψη το 2021 (μικρότερη κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες).