Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αρνητική η συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2016

• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά -€271,75 εκατ. το Μάιο 2016
• Ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι η πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ανήλθαν στα €2,08 δις από €2,21 δις το 2015 (-6,18%).
• Το γεγονός ότι το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών σημείωσε μείωση κατά -€385,14 εκατ. το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2016 μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στο πραγματικό ΑΕΠ του 2ου τριμήνου 2016 αναμένεται να είναι αρνητική για πρώτη φορά έπειτα από 4 τρίμηνα.