Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας

• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,56% τον Απρίλιο. Σε σχέση με το Μάρτιο (25,84%) σημειώθηκε μείωση -0,28 ποσοστιαίες μονάδες ενώ σε σχέση με τον Απρίλιο 2014 (27,05%) η πτώση ήταν -1,49 ποσοστιαίες μονάδες
• Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (Εθνικός ΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο -2,16% τον Ιούνιο. Η αντίστοιχη μεταβολή σε όρους εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν ίση με -1,10%
• Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (εμπορευματικές συναλλαγές, ΕΛ.ΣΤΑΤ.) σημείωσε ετήσια μείωση -415,86 εκ ευρώ το Μάιο. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των εισαγωγών -416,86 εκ ευρώ