Σημάδια σταθεροποίησης της χρηματοδότησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέχρι και το Φεβρουάριο, επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το Μάρτιο. | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σημάδια σταθεροποίησης της χρηματοδότησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέχρι και το Φεβρουάριο, επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το Μάρτιο.

• Σημάδια σταθεροποίησης παρουσιάζει το σύνολο της χρηματοδότησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας. Η αντίστοιχη μεταβλητή για τον τομέα των ιδιωτών και ιδιωτικά ΜΚΙ παραμένει σε πτωτική πορεία.
• Κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι ο απεγκλωβισμός κεφαλαίων από μη παραγωγικές επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) και η αποτελεσματική χρήση τους σε νέους φορείς της οικονομίας.
• Επιδεινώθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο.
• Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία το Φεβρουάριο.
• Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης όγκου των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε οριακά τον Ιανουάριο (0,2% ετησίως).