Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη αναλύει τη μελλοντική εξέλιξη των κύριων δημοσιονομικών μεγεθών της Ελλάδας σύμφωνα με μια σειρά υποθετικών σεναρίων για τη δομή ενός νέου πακέτου ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους από τους επίσημους δανειστές (OSI). Τονίζεται ότι η παρούσα μελέτη δεν επιχειρεί την παρουσίαση μιας εμπεριστατωμένης άποψης όσον αφορά τις αναγκαίες προϋποθέσεις ή την πιθανότητα επαλήθευσης ενός ή περισσοτέρων εκ των εξεταζόμενων σεναρίων.