Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η απασχόληση αυξάνεται (9/13-9/14, +79,25 χιλ.),η ανεργία μειώνεται (-123,12 χιλ.), ωστόσο το εργατικό δυναμικό μειώνεται (-43,87 χιλ.)

• Για το διάστημα 9/13-9/14 η πτώση του ποσοστού της ανεργίας από 27,99% στο 25,69% συνοδεύτηκε από αύξηση της απασχόλησης κατά 79,25 χιλ. άτομα, από μείωση της ανεργίας κατά 123,12 χιλ. άτομα και από μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 43,87 χιλ. άτομα.
• Το δυνητικό προϊόν της χώρας μας έχει υποστεί μείωση όχι μόνο λόγω της απαξίωσης του εγχώριου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού αλλά και λόγω μείωσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας.
• Η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, ιδίως στο κομμάτι των κοινωνικών υποδομών (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια) παράλληλα με την ύπαρξη ισχυρών θεσμών που θα ανταμείβουν την παραγωγική εργασία και θα αποβάλλουν την εκούσια αντιπαραγωγική εργασία δύναται να αποτελέσουν τους πυλώνες ενίσχυσης των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας μας.