Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία για τη συμπεριφορά της εθνικής αποταμίευσης και των επενδύσεων με στόχο την εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα την περίοδο μετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη.