Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρωτογενές πλεόνασμα και τριμηνιαίο ΑΕΠ επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία

• Στοιχεία Κεντρικής Κυβέρνησης: ικανοποιητική η εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οκτάμηνο εξαιτίας:
• της βελτίωσης των εσόδων από έμμεσους φόρους πάνω από το μηνιαίο στόχο για τον Αύγουστο,
• των αυξημένων εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
• των εσόδων από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
• Τριμηνιαίο ΑΕΠ: η μείωση κατά μόνο -3,8% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2013 αποτελεί θετική έκπληξη και οφείλεται στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου της οικονομίας.
• Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: η κατάταξη της Ελλάδας στην 91η θέση του Δείκτη ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum δεν αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση αφού στηρίζεται σε στοιχεία του Μαίου του 2012...