Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τομέα των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, καθώς αναδείχθηκε η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής (Best Sub-Custodian Bank) για το 2022 σε Ελλάδα & Κύπρο, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance. Επίσης, αναδείχθηκε Tράπεζα της Χρονιάς ανάμεσα σε παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής στις Αναδυόμενες Αγορές (Αgent Bank of the Year, Emerging Markets), από το περιοδικό Global Custodian, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς, παγκοσμίως, στο συγκεκριμένο χώρο.

       

Η κορυφαία διάκριση της Eurobank ως η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής, αποτελεί την 16η διάκρισή της στην ελληνική αγορά από το 2006, από το Global Finance, ενώ, καταδεικνύει, τη, διαχρονικά, υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας στην ελληνική αγορά, αλλά και στην κυπριακή αγορά. Η συνεχής αναγνώριση επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική της Τράπεζας στην παροχή υψηλού επιπέδου, καινοτόμων μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Tο Global Finance αναζητά, κάθε χρόνο, τις κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ τραπεζών στη βάση συγκεκριμένων πολυπαραγοντικών κριτηρίων, όπως, η σχέση με την πελατεία, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι τεχνολογικές πλατφόρμες, η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε σειρά κανονιστικών αλλαγών, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, καθώς και η γνώση του εγχωρίου κανονιστικού πλαισίου & πρακτικών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των Leaders in Custody Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, το περιοδικό Global Custodian, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της Τράπεζας, βράβευσε την Eurobank ως Αgent Bank of the Year, Emerging Markets. Η συγκεκριμένη βράβευση, η οποία αποτελεί την υψηλότερη που απονέμει το περιοδικό, είναι αποτέλεσμα της υψηλής βαθμολογίας που συγκέντρωσε η Τράπεζα από σημαντικό αριθμό θεσμικών πελατών, που την ανέδειξαν μεταξύ εγχώριων και ξένων κορυφαίων τραπεζών 

Η Εurobank προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο φάσμα μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά - Clearing, Custody, Asset Servicing & Fund Administration - σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες Θεματοφυλακής στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε αγορές εξωτερικού σε ιδιώτες και σε θεσμικούς πελάτες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, καθώς και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του Χρηματιστήριου Αθηνών, διαχείριση ομολογιακών δανείων και υπηρεσίες μετοχολογίου.

Μπορείτε να δείτε τις βραβεύσεις της Eurobank εδώ._