Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερίδα για το Περιβάλλον

Η ευθύνη των τραπεζών και ευρύτερα των εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα σε θέματα περιβάλλοντος και οι πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν για την προστασία του αλλά και τη μείωση επιβαρυντικών επιπτώσεων από τις τραπεζικές δραστηριότητες, ήταν το αντικείμενο Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα από τις τράπεζες EurobankEFG και EmporikiBank υπό την αιγίδα του UnitedNationsEnvironmentProgrammeFinanceInitiative (UNEP-FI) και της EuropeanBankforReconstructionandDevelopment (EBRD).

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδα που είχε ως θέμα το ερώτημα «Ποια είναι η Περιβαλλοντική Ευθύνη των Τραπεζών;» παρουσιάσθηκαν σημαντικά θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Τραπεζών, ως μέρος της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, όπως:

  • Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τραπεζικό τομέα.
  • Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στην πιστωτική πολιτική.
  • Παραδείγματα πράσινων τραπεζικών προϊόντων.
  • Πως η διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων μειώνει τους λειτουργικούς κινδύνους των τραπεζών.
  • Οδηγίες  για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.
  • Πως επιδρά στην αξία των μετοχών η εφαρμογή  κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής από τις εταιρείες.
  • Δημοσιοποίηση εκθέσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με το GlobalReportingInitiative.

Την ημερίδα συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του UNEPFI, κ. PaulClements-Hunt, ενώ εισηγήσεις έκαναν ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. JorgePintoAntunes, o Γενικός Διευθυντής της Eurobank, κ. Νίκος Παυλίδης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας, κ. Ε. Αθανασίου καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.

Σημειώνεται ότι η Eurobank και η EmporikiBank είναι οι μόνες Ελληνικές Τράπεζες μέλη του UNEP-FI.

ToUNEPFI αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UnitedNationsEnvironmentProgrammeUNEP) και του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα. Το UNEPFI ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα αριθμεί πάνω από 160 μέλη – τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων, κ.ά, που προέρχονται από 45 και πλέον χώρες. Το UNEPFI είναι σήμερα η μεγαλύτερη παγκόσμια εθελοντική συνεργασία σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης μεταξύ του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και της διακρατικής κοινότητας με απώτερο στόχο την υποστήριξη και εξάπλωση πρακτικών αειφορίας μέσω της δραστηριότητας του χρηματοοικονομικού κλάδου. 

Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Παυλίδης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «για τον όμιλο EurobankEFG η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αξία και συνέχεια της  ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου να συνεισφέρει στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και να συμβάλει με τα μέσα που διαθέτει σε τομείς ζωτικής σημασίας, όπως ο Πολιτισμός, η Παιδεία, ο Αθλητισμός και τώρα το Περιβάλλον.  Η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της Τράπεζας, καθώς πιστεύουμε ότι μια δυναμική και επιτυχημένη επιχείρηση οφείλει να συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει δημιουργικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Ειδικότερα όσον αφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος, η Eurobank έχει υιοθετήσει επίσημη Περιβαλλοντική Πολιτική, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για μείωση των άμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον, που απορρέουν από τη λειτουργία της τράπεζας, αλλά και των έμμεσων επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες των πελατών και των προμηθευτών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank έχει δημιουργήσει «πράσινα» προϊόντα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ έχει υιοθετήσει από το 2004 περιβαλλοντικά κριτήρια στη διαδικασία αξιολόγησης δανείων. Παράλληλα έχει προωθήσει ενεργά περιβαλλοντικές δράσεις όπως το πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας» σε συνεργασία με το WWF Ελλάς. Για τη δραστηριότητά του στο Περιβάλλον  η Eurobank έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 ενώ το Μάιο του 2006 απέσπασε το τρίτο βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εταιριών Προστασίας του Περιβάλλοντος».

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετοχή της Eurobank συμπεριλαμβάνεται από το 2001 στους δείκτες FTSE4GoodEurope και FTSE4GoodWorld.

Φωτογραφικό Υλικό

1) κ. Ευάγγελος Αθανασίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εμπορική Τράπεζα
    κ. Paul Clements-Hunt, Γενικός Διευθυντής, UNEP Finance Initiative    κ. Νίκος Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής, Όμιλος Eurobank EFG
                        (από αριστερά προς τα δεξιά)

2) κ. Νίκος Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής, Όμιλος Eurobank EFG

3) κ. Paul Clements-Hunt, Γενικός Διευθυντής, UNEP Finance Initiative    κ. Jorge Pinto Antunes, DG Environment - Enlargement and Neighbouring Countries, European Commission    κ. Ευάγγελος Αθανασίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εμπορική Τράπεζα    κ. Νίκος Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής, Όμιλος Eurobank EFG
                        (από αριστερά προς τα δεξιά)

 4) κ. Νίκος Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής, Όμιλος Eurobank EFG.