Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά Eurostructures

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ κι ένα σε Δολάριο Η.Π.Α που διατίθενται στους επενδυτές από τις 23 – 27 Σεπτεμβρίου και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • EUR/USD Range Accrual IV: Είναι μια επένδυση 6 μηνών σε Ευρώ. H μέγιστη δυνατή απόδοση του προϊόντος είναι 5,5% ετησιοποιημένη και εξαρτάται από τoν αριθμό των εργάσιμων ημερών που η ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται στο προκαθορισμένο εύρος διακύμανσης +/- 2,5% της τιμής της ισοτιμίας όπως δίδεται από την ΕΚΤ την ημέρα έναρξης της επένδυσης.
  • SuperCash (EUR): Είναι μια επένδυση 5 ετών σε Ευρώ με σταδιακές αποπληρωμές του αρχικού κεφαλαίου και απόδοση στη λήξη συνδεδεμένη με την πορεία 15 μετοχών διεθνών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Στο τέλος του 1ου έτους, ο επενδυτής λαμβάνει το 20% του αρχικού κεφαλαίου με απόδοση 5%. Στο τέλος του 2ου έτους ο επενδυτής λαμβάνει άλλο ένα 20% του αρχικού κεφαλαίου με απόδοση 10%. Στο τέλος του 5ου έτους ο επενδυτής λαμβάνει το υπόλοιπο 60% του αρχικού κεφαλαίου με απόδοση από 7,5% έως 45%, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών που η τιμή τους θα βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από την αντίστοιχη τιμή τους την ημέρα έναρξης της επένδυσης.
  • SuperCash (USD): Είναι μια επένδυση 5 ετών σε USD παρόμοια σε δομή με την παραπάνω επένδυση σε EUR και της οποίας οι αποδόσεις διαμορφώνονται ως εξής: Στο τέλος του 1ου έτους, ο επενδυτής λαμβάνει το 20% του αρχικού κεφαλαίου με απόδοση 3%. Στο τέλος του 2ου έτους ο επενδυτής λαμβάνει άλλο ένα 20% του αρχικού κεφαλαίου με απόδοση 6%. Στο τέλος του 5ου έτους ο επενδυτής λαμβάνει το υπόλοιπο 60% του αρχικού κεφαλαίου με απόδοση από 5% έως 45%.Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα παραπάνω προϊόντα είναι 10.000 EUR ή USD. Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και τα καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •