Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των μετοχών της INTERTRUST ΑΕΔΑΚ από τις εταιρίες Eureko και Novabank

Σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 9 Ιουνίου 2004, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2004, την εξαγορά του 100% των μετοχών της INTERTRUST ΑΕΔΑΚ από τις εταιρίες Eureko, μητρικό όμιλο της Interamerican, και Novabank, κατόπιν της λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.
Σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 9 Ιουνίου 2004, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2004, την εξαγορά του 100% των μετοχών της  INTERTRUST ΑΕΔΑΚ από τις εταιρίες Eureko, μητρικό όμιλο της Interamerican, και Novabank, κατόπιν της λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια INTERAMERICAN διατηρούν το ίδιο διακριτικό όνομα και εμπορικό σήμα και θα συνεχίσουν να διανέμονται από το ασφαλιστικό δίκτυο INTERAMERICAN.
Μετά την ανωτέρω εξαγορά, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενισχύει την 1η θέση που ήδη κατέχει (μέσω της θυγατρικής της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.) στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 10 δισ. ευρώ και πλήθος αμοιβαίων κεφαλαίων που καλύπτουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα ομολογιακών και μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων.
Επιπρόσθετα η EUROBANK και η INTERAMERICAN προετοιμάζονται για την προώθηση της συνεργασίας τους στις πωλήσεις και άλλων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.