Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στεγαστική Πίστη: Χαμηλότερα Επιτόκια και Νέο Προϊόν «Eurohome Ευρωπαϊκό»

Σταθερά συνδεδεμένο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι το επιτόκιο του νέου στεγαστικού δανείου «EuroHome Ευρωπαϊκό», που δημιούργησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα ξεχωρίζει για το χαμηλό επιτόκιό του, που ξεκινά από 4,50%.

Σταθερά συνδεδεμένο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι το επιτόκιο του νέου στεγαστικού δανείου «EuroHome Ευρωπαϊκό», που δημιούργησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα ξεχωρίζει για το χαμηλό επιτόκιό του, που ξεκινά από 4,50%.
Το επιτόκιο του «EuroHome Ευρωπαϊκό» μεταβάλλεται μόνον όταν και όσο μεταβληθεί το επίσημο επιτόκιο του ευρώ (σήμερα στο 2,50%), ανάλογα με την πολιτική επιτοκίων που κατά την κρίση της διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο πελάτης της EFG Eurobank Ergasias, που θα προτιμήσει το νέο αυτό στεγαστικό δάνειο, θα γνωρίζει εύκολα το επιτόκιο αναφοράς από τις σχετικές ανακοινώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ θα ενημερώνεται σχετικά και από το λογαριασμό του δανείου του. Εξάλλου, η EFG Eurobank Ergasias προχωρά σε μείωση των επιτοκίων σε ορισμένα άλλα προϊόντα στεγαστικής πίστης, που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 7 Απριλίου 2003. Συγκεκριμένα: Το Eurohome-3 (σταθερό για τρία χρόνια) μειώνεται κατά 0,60 της εκατοστιαίας μονάδας, σε 5,20%.Το Eurohome-5 (σταθερό για πέντε χρόνια) μειώνεται κατά 0,40 της εκατοστιαίας μονάδας, σε 5,80%Το Eurohome-10 (σταθερό για δέκα χρόνια) μειώνεται κατά 0,30 της εκατοστιαίας μονάδας, σε 6,50%.
Τέλος, δεν αλλάζουν τα επιτόκια των δανείων Eurohome-1 και Eurohome-2 (που βρίσκονται στο 3,65% και 4,90% αντιστοίχως) καθώς και το βασικό στεγαστικό επιτόκιο (σήμερα στο 5,50%), που παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων επιτοκίων τα οποία διατίθενται σήμερα στην τραπεζική αγορά στεγαστικής πίστης.