Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)
Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου
(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)Καθαρά Κέρδη € 65 εκ.
Ίδια Κεφάλαια € 2 δισ.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2003 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Στα μεγέθη του Α΄ τριμήνου του 2003 περιλαμβάνονται η Τράπεζα Banc Post Ρουμανίας (ενοποιείται πλήρως από το Νοέμβριο 2002) και η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας (περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από το Σεπτέμβριο 2002). Επομένως τα μεγέθη του Α΄ τριμήνου 2003 είναι συγκρίσιμα κυρίως με εκείνα του Δ’ Τριμήνου 2002.Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2003, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα στους τομείς της καταναλωτικής πίστης, της χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων, της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και των εργασιών κεφαλαιαγοράς. Η ισχυρή παρουσία του Ομίλου σε καίριους τομείς συνέβαλε στην αύξηση κατά 16% των οργανικών εσόδων από τόκους και προμήθειες, που διαμορφώθηκαν σε € 266 εκ. και διατηρήθηκαν έτσι στα υψηλότατα επίπεδα του Δ΄ Τριμήνου του 2002. Οι δαπάνες προσωπικού και τα γενικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% σε συγκρίσιμη βάση . Οι απόσβέσεις, καθώς και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις με στόχο την θωράκιση της Τράπεζας, παρέμειναν στα επίπεδα του αμέσως προηγουμένου τριμήνου. Έτσι, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 65 εκ., υπερδιπλάσια εκείνων του αμέσως προηγουμένου τριμήνου (€ 27 εκ.) και μικρότερα κατά 4% έναντι των κερδών του Α΄ Τριμήνου του 2002 (€ 67 εκ.). Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 86 εκ., έναντι € 61 εκ το Δ΄ Τρίμηνο του 2002 (+40%) και € 93 εκ. το Α΄ Τρίμηνο του 2002 (-8%).Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προσαρμογές αποτιμήσεων χαρτοφυλακίων και υποχρεώσεις προς τρίτους, και ανέρχονται σε € 2 δισ. Είναι από τα υψηλότερα στο τραπεζικό σύστημα, και διασφαλίζουν αφενός μεν την απρόσκοπτη διατήρηση υψηλών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης στο ορατό μέλλον, αφετέρου δε την αναγκαία ευελιξία στις στρατηγικές επιλογές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. 1 Χωρίς την Banc Post το Α’ Τρίμηνο του 2003ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Το Σύνολο Ενεργητικού σημείωσε αύξηση κατά 20% στα € 23,9 δισ., έναντι € 19,8 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2002, καθώς συνεχίζεται η ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών και ενισχύεται η παρουσία του Ομίλου στην Ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα:
 • Οι Χορηγήσεις 2 αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε € 13,6 δισ. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά διευρύνθηκαν κατά 30%, ενώ οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 15%. Ειδικότερα η Καταναλωτική Πίστη ενισχύθηκε κατά 31% και ανήλθε σε € 2,9 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη (προς ιδιώτες) κατά 28% φτάνοντας τα € 2,4 δισ. Τα οργανικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμειναν στα επίπεδα του 3% του συνόλου των χορηγήσεων, και καλύπτονται κατά 82% από προβλέψεις. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις του Α’ τριμήνου διατηρήθηκαν στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου και ανήλθαν σε € 32 εκ.
 • Οι Καταθέσεις 2, σημείωσαν αύξηση κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 16,5 δισ. Οι καταθέσεις πλην repos αυξήθηκαν κατά 13,7%, ανερχόμενες σε € 14 δισ. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των repos, των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση κατά 3% σε € 23 δισ., σε τρέχουσες τιμές, παρά τη μείωση των μετοχικών χαρτοφυλακίων. Τα Ίδια Κεφάλαια στα τέλη του Α΄ Τριμήνου 2002, μετά και την απορρόφηση της πρώην Επενδύσεις Εργασίας στις 15 Μαρτίου, ανέρχονται σε € 2 δισ., παραμένοντας από τα ισχυρότερα στον κλάδο. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στο 12,2% και αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από κεφάλαια Tier 1.Λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων και ιδιαίτερα της σύνθεσής τους (χορηγήσεις retail), τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 19% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2002, και 4% σε σχέση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2002 και ξεπέρασαν τα € 200 εκατ., συνεισφέροντας έτσι κατά 75% στο σύνολο των λειτουργικών εσόδων. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%. Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες, παρά το δυσμενές περιβάλλον διαμορφώθηκαν στα € 65 εκατ., υπερβαίνοντας τα μέσα επίπεδα τριμήνου του 2002 ( € 62 εκ.), και είναι αυξημένα κατά 6,8% έναντι του Α΄ τριμήνου του 2002, κυρίως λόγω της διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών και της ενίσχυσης της θέσης του Ομίλου στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, διατηρήθηκαν όπως αναφέρθηκε στα υψηλά επίπεδα του Δ΄ Τριμήνου, σε αντίθεση με προηγούμενες χρήσεις, ανερχόμενα σε € 266 εκ. και σημειώνοντας άνοδο κατά 16%, έναντι του Α΄ Τριμήνου 2002. Σε ότι αφορά τα λοιπά, μη Οργανικά Έσοδα, το συνολικό αποτέλεσμα των Εσόδων από μερίσματα, των Αποτελεσμάτων του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών, των Αποτελεσμάτων από ¶λλους Τίτλους και των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων, ήταν οριακά θετικό και ανήλθε σε € 2 εκ. σε σύγκριση με το θετικό αποτέλεσμα ύψους € 22 εκ. από τις πηγές αυτές του Α΄ τριμήνου του 2002 και € 31 εκ. το Δ΄ Τρίμηνο του 2002. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί συνδυασμό αφενός μεν κερδών από παράγωγα, συνάλλαγμα και ομόλογα, και αφετέρου επιβαρύνσεων από ζημίες και αναπροσαρμογές σε μετοχικές θέσεις. Όσον αφορά το κόστος, το Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων, που περιλαμβάνει τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά έξοδα, σημείωσε σημαντική επιβράδυνση σε συγκρίσιμη βάση , καθώς αυξήθηκε κατά 3,5% ενώ συνολικά ανήλθε σε € 142 εκ. Οι αποσβέσεις παρέμειναν στα επίπεδα του προηγουμένου τριμήνου (€ 22 εκ.). Οι τάσεις αυτές είναι συμβατές με αύξηση του λειτουργικού κόστους της τάξης του 5% κατά την τρέχουσα χρήση σε συγκρίσιμη βάση. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις επίσης διατηρήθηκαν περίπου αμετάβλητες στα επίπεδα του προηγουμένου τριμήνου (€ 32 εκ.). Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη (οργανικά έσοδα μείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) που ανήλθαν σε € 70 εκατ., παρουσίασαν αύξηση κατά 21,5% έναντι του προηγουμένου τριμήνου, που είχαν ανέλθει σε € 58 εκατ. Η Αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και του μέσου Ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους ανήλθε σε 13,31% και 0,79% αντίστοιχα. Το Α΄ τρίμηνο χαρακτηρίσθηκε από δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον διεθνώς, γεγονός που απεικονίσθηκε αφενός σε αναβολή επενδυτικών αποφάσεων και αφετέρου σε νέα υποχώρηση των μετοχικών αξιών. Μετά τη λήξη του πολέμου στο Ιράκ παρατηρείται σταδιακή βελτίωση των συνθηκών αυτών. Ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias, σταθερά προσανατολισμένος στην ανάπτυξη, και κατάλληλα τοποθετημένος στην αγορά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την δημιουργία αξίας στους μετόχους του, μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά. Με την απόκτηση του μετοχικού ελέγχου της Σερβικής Postbanka AD στα τέλη Μαρτίου η EFG Eurobank Ergasias συμπληρώνει την τραπεζική της παρουσία σε μια ακόμη χώρα της ΝΑ Ευρώπης. Ο Όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη των συστημάτων της Postbanka και στην ενεργοποίηση της τράπεζας στους τομείς της λιανικής τραπεζικής και της τραπεζικής επιχειρήσεων. Στην ελληνική αγορά, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της πρώην Επενδύσεις Εργασίας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την συγχώνευση της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Οι δύο αυτές εξαγορές οδηγούν σε βελτίωση της αποδοτικότητας και σε συνέργιες κόστους στον τομέα διαχείρισης περιουσίας, καθώς και σε ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Επίσης, η πρόσφατη αναδιάρθρωση του τομέα της τραπεζικής επιχειρήσεων, οδηγεί σε βελτίωση της εξυπηρέτησης των εταιρικών πελατών, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στο χώρο των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, προς όφελος των μετόχων. 2 Εξαιρουμένων συναλλαγών προς διακανονισμό3 Χωρίς την Banc Post το Α’ Τρίμηνο του 2003ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑΗ EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά ΔΛΠ (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα κατά ΔΛΠ απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη σύγκριση με πιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, τα ΕΛΠ επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias για το Α΄ Τρίμηνο του 2003 έχουν ως εξής: Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 24,9 δισ., από € 19,8 δισ. το Α΄ Τρίμηνο του 2002. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 13,6 δισ. από € 11,4 δισ. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε € 16,7 δισ. από € 16,1 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2002. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν σε € 1,9 δισ. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους ανήλθαν σε € 204 εκ., από € 168 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε € 270 εκ. από € 229 εκ στο Α΄ Τρίμηνο 2002. Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα του Α΄ Τριμήνου ανήλθαν σε € 282 εκ. από € 241 εκ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 79 εκ., από € 83 εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Α΄ Τριμήνου 2003 ανήλθαν σε € 59 εκ από € 61 εκ. το Α’ Τρίμηνο 2002.
  Βασικά μεγέθη Ομίλου EFG Eurobank Ergasias (IAS)
  (σε εκατ. €)1ο Τρίμηνο 20034ο Τρίμηνο 20021ο Τρίμηνο 2002Μεταβολή 1ο τρ. 03 / 1ο τρ. 02Μεταβολή 1ο τρ. 03 / 4ο τρ. 02
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Σύνολο
  Ενεργητικού 4
  23.88024.72319.813+20,5%-3,4%
  Απαιτήσεις κατά πελατών 413.58813.34111.359+19,6%+1,9%
  Υποχρεώσεις προς πελάτες 416.52816.94815.875+4,1%-2,5%
  Ίδια Κεφάλαια 1.9881.8992.011-1,2%+4,7%
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Καθαρά Έσοδα Τόκων 200192168+19,3%+4,1%
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών657461+6,8%-11,2%
  Βασικά Οργανικά Έσοδα 266266229+15,9%+0,0%
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 268297251+6,6%-9,8%
  Οργανικά Κέρδη705873-3,8%+21,5%
  Καθαρά Κέρδη π. φ. μετά από δικ. μειοψηφίας 866193-8,0%+40,3%
  Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας652767-3,8%+137,1%
  4 εξαιρουμένων συναλλαγών προς διακανονισμό
 •