Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

1ος Περιφερειακός Διαγωνισμός FinTech “Beyond Hackathon” <BR>από το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου.
1. Ο κος Σωτήρης Συρμακέζης, Γενικός Διευθυντής & Group Chief Digital Officer της Eurobank, απονέμει το 1ο βραβείο στην ομάδα Counterfactual.
2. Ο κος Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Retail Banking της Eurobank, απονέμει το 2ο βραβείο στην ομάδα Xbots.3. Ο κος Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Eurobank, απονέμει το 3ο βραβείο στην ομάδα “Imperia Mobile” από την Βουλγαρία.
4.  Όλοι οι συμμετέχοντες επί σκηνής.