Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση - Στρατηγική συνεργασία με την Raiffeisen Bank International στην Πολωνία

Η EFG Eurobank Ergasias («Eurobank EFG») ανακοινώνει ότι συμφώνησε να προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία με την Raiffeisen Bank International AG (“Raiffeisen”) για τις δραστηριότητές τους στην Πολωνία. Οι όροι της συναλλαγής προβλέπουν την εξαγορά του 70% της Polbank EFG από την Raiffeisen έναντι τιμήματος €490 εκ. σε μετρητά, μετά την μετατροπή του δικτύου της Eurobank EFG σε ξεχωριστή τράπεζα με πλήρη άδεια τραπεζικών εργασιών στην Πολωνία. Στη συνέχεια, η Raiffeisen και η Eurobank EFG θα ενοποιήσουν τις δραστηριότητες τους στην Πολωνία με την Raiffeisen να ελέγχει το 87% της ενιαίας τράπεζας και με την Eurobank EFG να ελέγχει το 13%. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2011 κατόπιν του μετασχηματισμού της Polbank EFG σε τράπεζα και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Οι εργασίες της Eurobank EFG και της Raiffeisen στην Πολωνία είναι άκρως συμπληρωματικές. Και οι δύο οργανισμοί είναι ευρέως γνωστοί, με πρωτοποριακά πελατοκεντρικά δίκτυα που διασφαλίζουν μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία. Η Raiffeisen έχει παρουσία στην Πολωνία από το 1991 και είναι πλέον η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην επιχειρηματική τραπεζική με πάνω από 240.000 πελάτες. Η Eurobank EFG ξεκίνησε τη δημιουργία δικτύου στη Πολωνία το 2006 και κατέχει ήδη την 8η θέση στη λιανική τραπεζική με πάνω από 800.000 πελάτες λιανικής, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους σε σχετικά μικρό διάστημα από την έναρξη των δραστηριοτήτων της. Η συνένωση των δύο τραπεζών θα δημιουργήσει την 4η μεγαλύτερη Πολωνική τράπεζα με βάση το δανειακό χαρτοφυλάκιο, με δίκτυο άνω των 400 καταστημάτων και πλήρες φάσμα προσφερόμενων προϊόντων σε πάνω από ένα εκατομμύριο πελάτες λιανικής και επιχειρήσεις.

Η δομή της συναλλαγής προβλέπει ότι καταρχάς η Raiffeisen θα εξαγοράσει το 70% της Polbank έναντι €490εκ. σε μετρητά. Στη συνέχεια η Eurobank EFG και η Raiffeisen θα εισφέρουν τις μετοχές τους στην Polbank (Eurobank EFG 30% και Raiffeisen 70%) στην Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) με αντάλλαγμα νέες μετοχές της RBPL. Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής η Eurobank EFG θα καταστεί μέτοχος της RBPL με ποσοστό συμμετοχής 13% με το υπόλοιπο να ελέγχεται από την Raiffeisen. Τη συναλλαγή θα ακολουθήσει η οργανική συγχώνευση της RBPL και της Polbank. Το τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε ελάχιστη εγγυημένη καθαρή θέση €400εκ. για την Polbank και €750εκ. για την RBPL. Επίσης ως μέρος της συναλλαγής, τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν προβεί σε συμφωνία μετόχων που προβλέπει δικαίωμα πώλησης (put option) στην Raiffeisen της συμμετοχής της Eurobank EFG στην ενιαία τράπεζα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε τιμή που θα βασιστεί στις επιδόσεις της ενιαίας τράπεζας και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερη από €175εκ. (πλέον τόκων). Αντίστοιχα προβλέπεται και δικαίωμα αγοράς (call option) από την Raiffeisen που μπορεί να εξασκηθεί από την 31η Μαρτίου 2016.

Μέσω του ποσοστού που θα διατηρήσει, η Eurobank EFG θα είναι σε θέση να συνεχίσει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της Πολωνικής τραπεζικής αγοράς, επωφελούμενη περαιτέρω από τη δημιουργία μιας από τις κορυφαίες τράπεζες στην Πολωνία, καθώς και από τις σημαντικές συνέργειες που θα προκύψουν από τη συνένωση δύο ισχυρών τραπεζικών οργανισμών. Η ενιαία τράπεζα σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη των εργασιών της σε κάθε τομέα όπου η Raiffeisen και η Eurobank EFG δραστηριοποιούνται σήμερα στην Πολωνία και να εκμεταλλευτεί την ευρεία γκάμα των προϊόντων της και τη γεωγραφική της παρουσία ανά την επικράτεια για την περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG κύριος Νικόλαος Νανόπουλος δήλωσε:

«Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την Raiffeisen, μια σημαντική Ευρωπαϊκή τράπεζα, για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας στην Πολωνία. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τραπεζικών εργασιών στην Πολωνική αγορά και ότι ο ενιαίος οργανισμός είναι ιδανικά τοποθετημένος για να τις αξιοποιήσει. Στοχεύουμε η συνεργασία με την Raiffeisen να δημιουργήσει μια από τις κορυφαίες τράπεζες στην Πολωνία.»

Ο Όμιλος Eurobank EFG είναι ένας ευρωπαϊκός τραπεζικός όμιλος με σύνολο ενεργητικού €86,5δισ. (εννεάμηνο 2010). Ο Όμιλος απασχολεί πάνω από 22.500 υπαλλήλους και προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του μέσα από ένα δίκτυο 1.600 καταστημάτων και σημείων πώλησης καθώς και μέσω εναλλακτικών δικτύων διανομής.

Ο Όμιλος Eurobank EFG έχει εδραιωμένη παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την Πολωνία, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο. Είναι μέλος του διεθνούς τραπεζικού ομίλου EFG Group, με παρουσία σε 40 χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για την Eurobank EFG υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.eurobank.gr

Investor Relations

+30 210 3337688

Investor_Relations@eurobank.gr

Σύμβουλοι της Eurobank EFG ήταν οι Goldman Sachs International και η Rothschild