Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank «Τράπεζα της Χρονιάς» για τις Υπηρεσίες Συναλλάγματος στην Ελλάδα

Ως η Καλύτερη Τράπεζα της Χρονιάς για το 2009 στον τομέα των υπηρεσιών και προϊόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες Συναλλάγματος στην Ελλάδα (Best Foreign Exchange Bank in Greece 2009) επελέγη η Eurobank EFG από το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Finance.
Η επιλογή αυτή έγινε μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό σε 71 χώρες σε όλο τον κόσμο, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα αξιολογήθηκε ο όγκος συναλλαγών, το μερίδιο αγοράς, το εύρος διεθνούς κάλυψης, η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες, η ανταγωνιστική τιμολόγηση και οι καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες.
Με δήλωσή του ο εκδότης του περιοδικού Global Finance κ. Joseph D. Giarraputo τόνισε: «Η διεθνής αγορά συναλλάγματος συνέχισε να αναπτύσσεται και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ο διεθνής ημερήσιος όγκος συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος ξεπερνά τα $3 τρισεκατ.  Εντοπίσαμε τις Τράπεζες στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι για τις συναλλαγματικές τους ανάγκες.»
Η Eurobank μέσω της εξειδικευμένης Διεύθυνσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών (Global Markets) δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων συναλλάγματος (FX) και στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών πελατών της, γεγονός που επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά μέσα και από τη συγκεκριμένη βράβευση.
Σημειώνεται ότι η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων  υπηρεσιών και προϊόντων διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων για τους εταιρικούς της πελάτες με την επωνυμία Eurobank ΜΕΛΛΟΝ – Διαχείριση Συναλλαγματικών Κινδύνων.  Οι λύσεις αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις με δανειακές υποχρεώσεις αλλά και με ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό σε συνάλλαγμα καθώς και σε εισαγωγικές - εξαγωγικές επιχειρήσεις.  Οι συγκεκριμένες λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης/συναλλαγής, για την προστασία μέρους ή του συνολικού κεφαλαίου και προσφέρονται ακόμη και για τις χρηματοδοτήσεις ή άλλες συναλλαγές της επιχείρησης με τρίτες τράπεζες.
Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων η Eurobank υλοποίησε πρώτη στην Ελλάδα το μοντέλο των «Business Centres», δημιουργώντας  εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών άνω των €2,5 εκ.). Σήμερα η Τράπεζα διαθέτει το μεγαλύτερο εξειδικευμένο Δίκτυο  Μονάδων Τραπεζικής Επιχειρήσεων (Business Centres) με 41 μονάδες και  παρουσία στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δύο Μονάδες εξυπηρέτησης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για μεγάλες επιχειρήσεις - Large Corporate (με κύκλο εργασιών άνω των €25 εκατ.) και μία Μονάδα Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων.

Αντίστοιχα, σήμερα στη Νότιοανατολική Ευρώπη λειτουργούν Μονάδες Large Corporate και Business Centres με εξειδικευμένα στελέχη στη Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Πολωνία, Ουκρανία και Τουρκία.
Στόχος της Τράπεζας παραμένει και στην παρούσα συγκυρία, η συνεχής υποστήριξη της ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδας προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις οι οποίες βελτιώνουν τη ρευστότητα τον τρόπο λειτουργίας και την ανταγωνιστικότητά τους.