Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG Κύπρος

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή και δυναμική ανάπτυξη η Eurobank EFG Cyprus Limited προχώρησε στην έναρξη δραστηριοτήτων δύο νέων επιχειρηματικών κέντρων στη Λεμεσό και τη Λάρνακα.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας στην Κύπρο αυξάνοντας έτσι το εκδοθέν και πληρωθέν κεφάλαιο σε 150 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας στην Κύπρο υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος Eurobank EFG στην κυπριακή αγορά και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, αναγνωρίζοντας το ρόλο της Κύπρου ως σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο.
Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στην Κύπρο στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διεθνών Επιχειρήσεων, Private Banking, Επενδυτικής τραπεζικής και Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων.
Οπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG Cyprus Limited κ. Μιχάλης Λούης «Η Τράπεζα φιλοδοξεί μέσα από ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων την αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία του Ομίλου στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, να γίνει η τράπεζα πρώτης προτίμησης για τους πελάτες της Κύπρου».
Επικεφαλής του επιχειρηματικού κέντρου της Λάρνακας ανέλαβε η κα Νίκη Σιάντου και του επιχειρηματικού κέντρου της Λεμεσού η κα  Έλενα Στεφανίδου, στελέχη με πολυετή πείρα στον τραπεζικό τομέα που πλαισιώνονται από ειδικευμένα στελέχη στην εξυπηρέτηση πελατών.